Vítejte na stránkách

Mateřské školy Kozojedy

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

dle nařízení KHS se od úterý 20. 10. 2020 do odvolání uzavírá Mateřská škola Kozojedy.

O termínu otevření MŠ Vás budeme včas informovat. Předpokládáme, že 2. 11. 2020 bude MŠ opět v provozu.

Bližší informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy a emailem.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, od 1. 9. 2020 si vás dovolujeme požádat o dodržování provozních pravidel:

  1) Roušky při vstupu do MŠ nejsou povinností, ale žádáme o zvážení situace (ochrana dětí a zaměstnanců MŠ) 
 2) Adaptace dítěte v MŠ - přítomnost rodiče ve třídě je možná s použitím roušky (ochrana ostatních dětí)
 3) Použijte desinfekci u vchodu

 4) V prostorách MŠ se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou (dítě nejlépe v doprovodu pouze jedné osoby)     5) V šatnách udržujte doporučené rozestupy (max. 5 dospělých v místnosti                                                                 6) Pokud se v průběhu dne projeví u dítěte příznaky onemocnění, je rodič povinen dítě neprodleně vyzvednout z MŠ                                                                                                                                                                                           7) Než vaše dítě vstoupí do třídy, dohlédněte na jejich řádné umytí rukou 

DO MŠ BUDE PŘIJATO DÍTĚ JEN ZCELA ZDRAVÉ - TZN. BEZ JAKÝCHKOLIV PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ - KAŠEL, ZVÝŠENÁ TEPLOTA, RÝMA, STŘEVNÍ ONEMOCNĚNÍ, VYRÁŽKA,... (OCHRANA OSTATNÍCH DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ MŠ)

Podrobnější manuál s pravidly v MŠ

Co nás čeká

v nejbližších dnech


dočasně zrušeno

Předplavecký výcvik

v Aquaparku Rakovník

https://aquaprak.cz/

Potřebujeme, aby děti měly vždy připravený batůžek a v něm plavky, ručník, koupací čepici (kdo chce), igelitový pytlík na mokré věci a pevnou uzavíratelnou láhev s pitím a to vše označené jménem dítětem. Sprchový gel budeme mít pro všechny děti společný.

Děkujeme.

ZAČÍNÁME ve středu 16. 9. 2020 odjezd 8h

Aktuální informace

pro rodiče


Aktuální jídelníček

Na Lištičky čeká každý lichý pátek

dopoledne (8h - 11:45h)

Výlet do přírody

Potřebujeme, aby každá lištička měla vždy každý lichý pátek připravený batůžek a v něm pláštěnku, boxík na svačinu a pevnou uzavíratelnou láhev (pití dostanou v MŠ) a to vše označené jménem dítětem.

Samozřejmostí je dobře padnoucí a pohodlné oblečení a obuv. Batoh by dětem neměl padat ze zad, to si výlet neužije jako ostatní děti.                     Děkujeme. V a I

dočasně zrušeno

U Lištiček bude každý čtvrtek

od 13:30h do 14:30h probíhat

Kroužek:

Učíme se s kmotrou liškou

aneb Edukativně stimulační program pro předškoláky

Tento program lze využít běžně v MŠ formou řízených činností jako předškolní průprava. ESP je v první řadě pro děti, které to z nějakého důvodu potřebují.

Nahlaste, prosím, zda se Váš předškolák tohoto kroužku zúčastní. Děkuji. VR

formou distanční výuky


Projekt ORP - Malá technická univerzita

Zřizovatel ZŠ a MŠ Kozojedy

Obec Kozojedy

Kozojedy 100

331 41 Kralovice

www.obeckozojedy.eu 


Bankovní spojení

181831232/0300

variabilní symbol k platbám dostane dítě přiděleno po nástupu do MŠ