MŠ bude znovu otevřena od 25. 5. 2020. Těšíme se.

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci související s onemocnění COVID - 19 si Vás dovolujeme seznámit s informacemi, opatřeními a pravidly, kterými se MŠ bude řídit při znovu otevření školky k 25. 5. 2020. Vycházíme hlavně z doporučení MŠMT.

Při prvním vstupu do MŠ je zákonný zástupce povinen podepsat písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ. Toto prohlášení Vám bylo již také zasláno, popř. bude k dispozici k vyplnění u vstupu do MŠ.

BEZ PODEPSÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ POPRVÉ PŘIJATO DO MŠ.

Dále si Vás dovolujeme požádat o dodržování těchto pravidel.

1) Při vstupu do MŠ mějte zakrytá ústa i nos

2) Použijte desinfekci u vchodu

3) V prostorách MŠ se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou (dítě nejlépe v doprovodu pouze jednoho rodiče)

4) V šatnách udržujte rozestupy (max. 4 dospělé osoby v místnosti)

5) Při příchodu bude dětem měřena teplota (při teplotě 37 °C + nebude dítě přijato)

6) Než vaše dítě vstoupí do třídy, dohlédněte na řádné umytí rukou

Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé - tzn. bez jakýchkoliv příznaků onemocnění - kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu, střevní onemocnění, vyrážka,...

Místa v šatnách byla upravena tak, aby vznikly alespoň mírné rozestupy mezi jednotlivými dětmi. Paní učitelka Vám přidělené místo v pondělí ukáže.

Pro všechny přihlášené děti bude otevřena jen třída Kuřátek a to od 6:30h - do 16:00h. O děti se po tuto dobu budou starat paní učitelky M. Střechová, T. Zikmundová a I. Borkovičová. Paní uč. Razýmová bude v některé dny vypomáhat na základní škole. V MŠ bude přesto přítomna každý den.

Omezili jsme i kontakt s paní kuchařkami, svačinky (dopolední i odpolední) a oběd si budeme vydávat samy. Všechny paní učitelky mají zdravotní průkazy.

Čas s dětmi budeme trávit převážně venku v areálu MŠ, přizpůsobte dětem oblečení, obuv a pokrývku hlavy (i náhradní oblečení v šatně).

Do konce školního roku bylo zrušeno čištění zubů.

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál MŠ.

Děkujeme za Vaši spolupráci

Učitelky MŠ

Vítejte na stránkách

Mateřské školy Kozojedy

Co nás čeká

v nejbližších dnech


Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

z MŠ KOZOJEDY,

které se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2020

od 15h na dvoře MŠ.

Těšíme se, že prožijete tuto slavnostní chvíli spolu s dětmi.

Paní učitelky Věnka a Iveta


INFORMACE

26. 6. 2020 (pátek)

Z důvodu školení celého pedagogického sboru dne 26. 6. 2020 bude MŠ

otevřena jen do 12:30h.

Děkujeme za pochopení


Aktivity na doma i ven 

pro malé předškoláky

Vážení rodiče, 

s paní učitelkami se nám už moc stýská po dětech, ale asi ještě chvíli potrvá než se zase společně sejdeme v naší školce.

Po dobu, co se neuvidíme, vám a hlavně dětem budeme přinášet  trochu podnětů pro vyplnění volného času. 

Opatrujte se.

Stále nám od Vás chodí nové fotografie. Děkujeme.

Aktuální informace

pro rodiče


Učíme se s kmotrou liškou i v karanténě

Vážení rodiče malých předškoláků,

zde najdete informace o vývojové úrovni dítěte ve věku 6 let, o školní zralosti a připravenosti a také o projevech školní nezralosti. 

Na Vaši emailovou adresu Vám každý týden zašlu pracovní list či jinou aktivitu k procvičení Vašeho předškoláka. Budu očekávat Vaši zpětnou vazbu. VR

Aktuální jídelníček

Na Lištičky čeká každý čtvrtek dopoledne
od 9:30h do 11h

SPORTOVNÍ AKTIVITY

ZAČÍNÁME ve čtvrtek 16. 1. 2020

U Lištiček bude každé úterý

od 13:30h do 14:30h probíhat

Kroužek:

Učíme se s kmotrou liškou

aneb Edukativně stimulační program pro předškoláky

Tento program lze využít běžně v MŠ formou řízených činností jako předškolní průprava. ESP je v první řadě pro děti, které to z nějakého důvodu potřebují.

Nahlaste, prosím, zda se Váš předškolák tohoto kroužku zúčastní. Děkuji. VR

ZAČÍNÁME v úterý 17. 9. 2019
více informací ZDE


Projekt ORP - Malá technická univerzita

Tandemové lekce 

třída Kuřátek - 11. 9. 2020 8:45h 

Malý inženýr

třída Lištiček - 11. 9. 2020 10:00h 

 Stavitel mostů

Zřizovatel ZŠ a MŠ Kozojedy

Obec Kozojedy

Kozojedy 100

331 41 Kralovice

www.obeckozojedy.eu 


Bankovní spojení

181831232/0300

variabilní symbol k platbám dostane dítě přiděleno po nástupu do MŠ