Denní program

Provoz v MŠ je od 6,30 hod do 16,30 hod.

6.30 - 9.45 příchody dětí, ranní hry, pohybové činnosti, 6.30 - 9.45  logopedická prevence, řízené činnosti

8.45 - 9.00 hygiena, dopolední svačina

9.45 - 11.45 pobyt venku

11.45 - 12.30 oběd, hygiena

12.30 - 14.30 poslech pohádky, spánek, odpočinek 12.30 - 14.30   (příp. tiché hry)

14.30 - 15.00 vstávání, hygiena, odpolední svačina

15.00 - 16.30 odpolední činnosti, hry, příchod rodičů, 15.00 - 16.30  rozcházení dětí

Vítáme, když jsou děti přiváděny do MŠ jejich rodiči či zákonnými zástupci do 8:00h.

Doba vyzvedávání dětí
- po obědě (12.00h - 12.20h)

- odpoledne (15.00h - 16.30h)

Časový rozvrh dne je orientační, dle aktuální situace a potřeby dětí se může časově lišit.


Organizace školního roku 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Státní svátky: Den vzniku samostatného československého státu v pondělí 28. října 2019, Svátek práce v pátek 1. května 2020, Den vítězství v pátek 8. května 2020. MŠ otevřena

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. MŠ otevřena

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. MŠ z provozních důvodů uzavřena

Vyučování bude v I. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. MŠ otevřena

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době 2. - 8. března 2020. MŠ otevřena

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna MŠ otevřena, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem. MŠ uzavřena

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. MŠ bude otevřena první 2 týdny v červenci a poslední 2 týdny v srpnu, v ostatní dny bude MŠ uzavřena.